VÝPOVĚĎ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

Jméno a příjmení: ….............................................................................................

Adresa trvalého bydliště: …..................................................................................

Adresa přípojky: …...............................................................................................

Telefon/ mobil: …..................................................................................................

E-mail: …...............................................................................................................

Důvod výpovědi: …...............................................................................................

Poznámka: …..........................................................................................................

….............................................................................................................................

Číslo OP: ….........................................................

Datum narození: …..............................................

Datum:..…....................................... Podpis:….....................................................

Úřední ověření podpisu:

(potvrzuje pošta)